Anställdas förvärv av aktier i PricewaterhouseCoopers innebär inte att de erhållit en förmån från bolaget. Kammarrätten i Stockholm avslår därför Skatteverkets överklagande.
Läs vidare