Anspråk på ersättning av allmänna medel bör framställas i samband med att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen.
Läs vidare