Nya regler om erkännande och verkställighet av utländska domar

Från och med den 10 januari 2015 gäller nya regler om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område. Bland annat flyttas prövningen av frågor om verkställighet och erkännande av utländska domar från Svea hovrätt till tingsrätterna.
Läs vidare

Ingen förmånsbeskattning vid anställdas köp av aktier i onoterat bolag

Anställdas förvärv av aktier i PricewaterhouseCoopers innebär inte att de erhållit en förmån från bolaget. Kammarrätten i Stockholm avslår därför Skatteverkets överklagande.
Läs vidare

Ingen förmånsbeskattning vid anställdas köp av aktier i onoterat bolag

Anställdas förvärv av aktier i PricewaterhouseCoopers innebär inte att de erhållit en förmån från bolaget. Kammarrätten i Stockholm avslår därför Skatteverkets överklagande.
Läs vidare

Kammarrätten i Stockholm/Migrationsöverdomstolen ändrar rutiner när det gäller krav på ersättning för rättsliga biträden

Anspråk på ersättning av allmänna medel bör framställas i samband med att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen.
Läs vidare

Kammarrätten i Stockholm/Migrationsöverdomstolen ändrar rutiner när det gäller krav på ersättning för rättsliga biträden

Anspråk på ersättning av allmänna medel bör framställas i samband med att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen.
Läs vidare

Domar om Förbifart Stockholm

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt har i fem domar i dag gett Trafikverket tillstånd vid miljöprövning av Förbifart Stockholm. Domstolen ger Trafikverket möjlighet att ta tillstånden i anspråk även om domarna överklagas.
Läs vidare

Domar om Förbifart Stockholm

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt har i fem domar i dag gett Trafikverket tillstånd vid miljöprövning av Förbifart Stockholm. Domstolen ger Trafikverket möjlighet att ta tillstånden i anspråk även om domarna överklagas.
Läs vidare

Nya domarutnämningar

Regeringen har 2014-12-04
Läs vidare

Nya domarutnämningar

Regeringen har 2014-12-04
Läs vidare

Nya domarutnämningar

Regeringen har 2014-11-20
Läs vidare